Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker ikke å være passive tilskuere til negativ utvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Lesja kommune er en distriktskommune som har de samme utfordringer som andre distriktskommuner, blant annet synkende folketall. På grunn av høy alder i befolkningen blir det født færre personer enn det dør, og det flytter flere ut av kommunen enn det flytter inn. Lesja kommune vet at ved å jobbe med attraktivitet og næringsutvikling, så kan vi bidra til å dempe og aller helst snu denne trenden. Som kommune skal vi være en tilrettelegger for dem som vil satse enten det er på Bjorli eller ellers i kommunen.

Lesja kommune støtter opp om utviklingen som er initiert av Bjorli Utvikling AS. Kommunen har via sitt kraftfond, som skal brukes til næringsutviklingstiltak, gått inn med utviklingsmidler. Kommunen har også kjøpt aksjer i Bjorli Utvikling AS, sammen med over 60 andre aksjonærer som har tilknytning til stedet.

Midlene som er kommet inn i denne fasen skal brukes til å utvikle planer for et framtidig helårs-turiststed. Planene skal deretter brukes til å hente inn investorer som kan bidra til å finansiere større tiltak på Bjorli. Det er allerede vist interesse og begeistring fra investormiljø.

Vi er klar over at midlene som er benyttet i nåværende fase på Bjorli er risikokapital. Det er denne kapitalen som skal gi svar på hvilke grep som må gjøres i utviklingen. Men målet til kommunen er det samme som til utviklingsselskapet; flere arbeidsplasser og større verdiskaping innen reiselivet.

Leserinnlegget til Ottar Eide fra Lysaker inneholder mange uriktige opplysninger om bl.a. investeringskapital, gjestebesøk, helårsdestinasjon og intensjonsavtaler som jeg ikke har behov for å kommentere. Jeg ser heller ingen grunn til å kommentere spørsmål han stiller i forhold til Bjorli Utvikling sin forretningsplan, eller sammenligninger han for øvrig gjør med andre prosjekter, da vi nå er i oppstarten av planprogrammet. Men det er ingen grunn til å se så svart og negativt på fremtiden for reiselivet som det Eide gjør. Se bare til Rauma – der er de nå i gang med byggingen av gondolbanen som vil tiltrekke seg gjester fra alle nasjonaliteter og ikke minst turister i eget land. Jeg vil derimot berolige Ottar Eide med at vi gjennom et grundig arbeid nå ønsker å bidra til en positiv utvikling av Bjorli og Lesja. Dette arbeidet er noe som hele kommunestyret i Lesja stiller seg bak.

Bare framtiden vil vise om Lesja kommune har gjort riktige valg, men vi ønsker ikke å være passive tilskuere til negativ utvikling. Vi ønsker å ta grep og være fremoverlente for å utnytte våre naturgitte forutsetninger til verdiskaping, noe vi mener vi gjør i denne saken. Vi folkevalgte har en plikt til å planlegge for fremtiden av kommunen vår, helt uavhengig av pandemier.

Mariann Skotte, ordfører, Lesja

Storsatsing på Bjorli: – Planen er å bruke flere hundre millioner