Vi må tenke nytt om vi skal produsere maten vår på en måte som er bra for mennesker, miljø og dyr.

25 % av verdens befolkning har ikke tilgang på nok mat, og andelen øker i møte med klimakrisa og koronapandemien. Vi vet vi står overfor en global klimakrise, og samtidig produserer vi i verden mat på en måte som utarmer jorda, ødelegger naturmangfoldet og dessverre også bidrar ytterligere til global oppvarming. Det vil vi snu og da skal vi se til fjell-landbruket i Oppland!

Matproduksjonen vår bør være etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv. God dyrevelferd, gode klimavalg og sikring av fruktbar jord og biologisk mangfold må da ligge til grunn som rammer for all matproduksjon.

Selvforsyninga svekkes og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og jorda. I vårt alternative jordbruksoppgjør setter vi en ny kurs for norsk matproduksjon.

I vårt alternative jordbruksoppgjør gir vi bøndene dobbelt så mye som de selv ba om!

Vi vil redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og på sikt tette det helt. Vi vil ha en ny kurs hvor vi tar jorda i bruk for å sikre høyest mulig selvforsyning. Vi vil avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og mellomstore bruk. Vi vil også sikre at matproduksjonen er etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv.

MDG vil ha en statlig havarikommisjon for å finne ut hva som har gått galt med jordbrukspolitikken og hele verdikjeden. Vi foreslår også å flytte ansvaret for den samfunnskritiske jordbruksproduksjonen ut av næringskomiteen på Stortinget, og gjenopprette komiteen for landbruk som ble nedlagt i 1993.

Bondeopprøret som har oppstått roper et dramatisk varsku om arbeidspresset og den økonomiske situasjonen. Staten gjør likevel ikke noe forsøk verken på å svare opp inntektskravet som ligger i opprøret, eller ta tak i de strukturene som skapte situasjonen. Alt dette viser at utviklingen i jordbruket er på kollisjonskurs med Stortingets egne vedtatte mål når det gjelder matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Når vi får posisjon til det kommer vi også til å innføre matkastelov og se på kjedemakta.

Når du gir oss tillit så både skal og vil vi være aktive bidragsytere til å bygge videre på prinsippet om å produsere mat i takt med naturen, og videreutvikle alt det gode arbeidet som er gjort i landbruket i Oppland!

Karina Ødegård, stortingskandidat i Oppland for Miljøpartiet de Grønne