Vi skal ikke spare oss til fant

Meierigården ligger ved siden av biblioteket på Lillehammer og holder åpent alle hverdager. Den skal fortsatt driftes, understreker et samstemt helseutvalg.

Meierigården ligger ved siden av biblioteket på Lillehammer og holder åpent alle hverdager. Den skal fortsatt driftes, understreker et samstemt helseutvalg. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Berit Løype, som sitter i styret til Nasjonalforeningen for folkehelsen og Lillehammer Demensforening har helt rett i sine betraktninger rundt Meierigården i GD 22. november. Hun argumenterer godt for å bevare Meierigården.

En avvikling av dette tilbudet vil være svært uheldig – om ikke helt umulig. Meierigården er bærekraftig og helhetlig i sin tilnærming til mennesker med demensdiagnose og gir trygghet til dem og deres nærmeste. Meierigården ivaretar således en sårbar gruppe innbyggere i Lillehammer og bidrar til å skape mestring i egen hverdag, glede og fellesskap – og gjennom dette øke og forlenge livskvalitet og ikke minst utsette institusjonalisering. Tilbudene som gis i Meierigården bidrar til å gjøre Lillehammer kommune til et demensvennlig, åpent, inkluderende og forebyggende samfunn.

Både i et samfunnsøkonomisk perspektiv og i et mellommenneskelig perspektiv er Meierigården et svært vellykket tiltak.

Utvalg for helse og velferd har i en enstemmig uttalelse uttrykt at Meierigården fortsatt skal driftes og at det skal settes av tilstrekkelige midler i budsjett for 2020 til å erstatte bortfallet av statlige midler. Dette er både en tverrpolitisk enighet og en enighet som favner posisjon og opposisjon i utvalget.

Utvalget vil legge Lillehammer kommunes demensplan til grunn for vårt arbeid for demensomsorgen i kommunen i årene kom kommer.

Fazila Aminzai, Geir Bjørke og Marit Roland Lillehammer Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags