I det digitale kommunestyremøtet i dag har reguleringsplan og investeringsbudsjett for ny brannstasjon i byen blitt vedtatt. Ny brannstasjon er noe byen trenger, det er kritisk for beredskapen i kommunen. Derfor må vi ansvarlige politikere gjøre disse prioriteringene nå. Det gjør vi tross at vi lever i en krisetid.

Ikke bare med denne saken, men med flere saker i kommunestyremøtet i dag så tenker vi framover. Det være seg ved å behandle en byplan og arealplan som sikrer nye prosjekter og dertil hørende nye arbeidsplasser, eller en god beredskap for alle innbyggerne våre bl.a. gjennom en ny brannstasjon.

Etter hvert kommer ny firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Det vil også bidra til arbeidsplasser. Det er mange innbyggere som er glade for en bedre, raskere og tryggere vei og det vil ha en positiv effekt på næringslivet. Det at veien bygges bidrar også til å løfte en del næringer som sliter i krisetider. Den vil utvikle Lillehammer som handelsby og øke tilgjengeligheten til sentrum. Næringslivet vil ha stort utbytte av at flere besøker regionen og legger igjen penger her i framtiden.

Vi fortsetter også for fullt med å jobbe for dobbeltsporet jernbane til byen.

Arbeiderpartiet følger nå plattformen med partiene i posisjon og det programmet vi gikk til valg på. Det er nå vi setter ut i live det velgerne valgte oss til. Det kan møte kritikk i krisetider. Vi mener vi like fullt må tenke framover.

Når det gjelder krisehjelp til næringslivet og til alle som blir arbeidsledige av krisen vi er inne i så jobbe, r Arbeiderpartiet godt sentralt med alle partiene på Stortinget for å få gjennomslag for gode nasjonale tiltak som skal virke også her i vår region.

10 prosent er arbeidsledige nå. Vi må bruke alle de virkemidlene som finnes, for å få folk i arbeid. Det drives god motkonjunkturpolitikk også lokalt.

Tross krisetider, evner vi lokalt å tenke framover. Det er flott at vi i dag, tross forbud mot å møtes, gjennomførte kommunestyremøtet digitalt og med det sikrer en framdrift for kommunen vår. Tross krisetider så stopper ikke hjulet opp.

Espen Østvold Rølla, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Ap)