Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger flere som Tariq og Tine

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

19-åringen Tariq Marofkhel er lærling ved Tines anlegg på Frya. Etter å ha flyktet alene fra Afghanistan som 15-åring har den unge mannen fullført norsk grunnskole med gode resultater, og to år med teknikk- og industriell produksjon på yrkesskole i Lillehammer. Planen er å ta fagbrev i løpet av 2023.

Prestasjonene imponerer, men historien om lærlingen handler om mer enn imponerende stå-på-vilje. Dette handler om vellykket integrering og distriktsutvikling.

Gudbrandsdalen trenger yngre innbyggere. Unge menn og kvinner som kan fylle arbeidsplassene velferdssamfunnet er avhengig av, og unge som kan bidra med å ta næringslivet et steg videre. Eldre over 67 år utgjør økende andel av totalbefolkningen i Gudbrandsdalen. Fortsetter denne utviklingen, vil vi få problemer med å videreføre dagens velferdsordninger og tjenestetilbud.

I 2020 var det innvandring som sikret at folketallet i Innlandet ikke synker. Det er derfor viktig å se innvandrere som en ressurs, akkurat slik Tine på Frya gjør. Meierisjefen sier ambisjonen er å ta inn to-tre lærlinger innen ulike fagfelt, hvert år. Å gi plass til lærlinger, samme hvilken bakgrunn de har, er viktig for å gi de unge en inngangsbillett til det lokale arbeidslivet.

Innvandrere med fluktbakgrunn er overrepresentert blant de med lav utdanning. Det gjør veien inn i arbeidslivet utfordrende. Derfor er det avgjørende at innvandrer raskt får muligheten til å utdanne seg. Ingen er tjent med at innvandrere faller utenfor arbeidslivet og i stedet må motta trygdeytelser.

Kommunene og arbeidslivet i Gudbrandsdalen må derfor stå på for å gjøre innvandrere til en ressurs. Dessverre flytter mange innvandrere ut av Innlandet. Distriktene må bli flinkere til å gjøre det mer attraktivt for innvandrer å bli. Arbeidslivet er den viktigste arenaen for å få det til.

Drømmen til Tariq Marofkhel er å jobbe og bo i fred i Gudbrandsdalen. Vi håper drømmen går i oppfyllelse.