Debatten (NRK) 17.3.20 som Fredrik Solvang hadde med lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Rikshospitalet, ble en monolog som minnet mer om en tale fra en «svovelpredikant» eller «sektpredikant», enn en saklig debatt. Denne forskeren må vel sies å være helt i utakt med den generelle oppfatningen andre innen helsevesenet har av tilstanden vi står midt oppi og hvor farlig denne viruspandemien er.

Vi trenger ingen flere dommedagsprofetier. Heller ikke er det noen eksponentiell vekst i smittede i Norge. Av nærmere 1% av befolkningen som er testet (43 135 personer) er det 1740 som er positive. Av disse igjen er nærmere 800 smittet utenfor Norge.

Det jeg er redd for, er at slike useriøse forventede «antall døde» som ble presentert i denne debatten vil ha en sikker bivirkning:det kan føre til en økning av depresjon og angst i befolkningen som først og fremst primærlegene vil få føling med. Dessverre er dette noe som gjentar seg ved større alvorlige hendelser som berører hele folket og er noe vi bør tenke over.

Jeg regner med at forskeren selv står for disse uttalelsene og at det ikke er en generell holdning som Rikshospitalet har. I hvert fall tror jeg at vi skal forholde oss til den saklige informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Ellers viser også politikerne på Stortinget sammen med Regjeringen til både god handlekraft og samhold som virker positivt og beroligende på folket.

Men det er samtidig ting som kan bedres når det gjelder luftveissmitte som prof. dr. med. Bjørg Marit Andersen viste til i GD 17. 3.20. Det å hoste i albuekroken er som å gå rundt med et depot av vira. Der samme gjelder lommeduker. Les de enkle rådene hennes; råd som er helt viktige å følge ved alle luftveisinfeksjoner.

Kjell Sveen, Øyer, dr. med. og dr. odont