Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger ingen skilsmisse

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Vi risikerer å gå inn i en stortingsperioden med mye bråk og uro i offentlig forvaltning. Støyen fra Erna Solbergs reformering av kommunal sektor har knapt lagt seg, før stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) feller sin knusende dom over Innlandet fylke: Det har vist seg å være en dyrere og dårligere løsning enn det vi hadde før. I sak etter sak ser vi nå at den gamle fylkesgrensa hadde noe for seg, sier Marit Knutsdatter Strand til GD.

Hun har noen poenger. Sammenslåingen av Oppland og Hedmark har ikke vært et smertefri og glidende overgang til en ny tid. To tunge organisasjoner har blitt til en. Slikt er krevende. Det er vanskelig å se de åpenbare gevinstene, men det er også for tidlig å trekke konklusjoner. Dette er dessuten også en prøve på hva både Sp og Ap klarer å skape av nye muligheter, innenfor rammer politiske motstandere har lagt.

Det er også vanskelig å se at dette er har vært et bidrag til styrking av demokratiet. Det forutsatte en betydelig overføring av oppgaver fra stat til fylker. Det har vi ikke fått. Det overrasker heller ikke. Regjeringskontorene har vært dominert av politikere som ser fylkeskommunen som en gjøkunge, og som de følgelig ikke har noe ansvar for å styrke.

Å dele Innlandet fylkeskommune i to er likevel et dårlig forslag. Vi er et av verdens rikeste land, men vi kan ikke pøse både økonomiske, politiske og administrative ressurser inn i omkamper om alle strukturer. Våre sterke ønsker om bedre videregående skole, framkommelige fylkesveger, et kollektivtilbud som binde både bygder og byer sammen og et sterkt regionalt kulturtilbud, realiseres ikke lettere ved at Oppland og Hedmark gjenoppstår. Som styringsparti i Innlandet bør Sp finne ut av hvordan fylkeskommunen kan bruke sine penger og ansattkapital på best mulig måte, og på hvordan få penger ut av administrasjonshuset og inn i konkrete tiltak i byer og bygder.

Jobber med konkrete planer: Vil oppløse Innlandet fylke

Kanskje er Vedum best som partileder, og bare det

Sp-landsmøte pusser opp miljøprofilen: – Vi skal ikke bare snakke om grønn omstilling. Vi skal gjøre noe