Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger mer energisamarbeid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er bekymret. Jeg er bekymret for meg, og min generasjons fremtid. Vi står overfor en klimakrise, som ikke kjenner landegrenser. Likevel finnes det partier, som ikke har forstått dette. En grenseløs krise, trenger et grenseløst svar.

Jeg mener at Norge bør ta til seg EUs fjerde energimarkedspakke. Ren energipakke 4 handler om å satse på ren energi og sikre forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen, må vi satse på fornybar energi.

Nei siden maler et bilde av at Norge vil miste styring over nasjonalt elektrisitet og kraftmarked. Dette stemmer ikke. Acer kommer ikke til å få myndighet til å gripe inn i grunnleggende ressursforvaltning gjennom energipakken. Tildeling av konsesjoner til for eksempel vind og -vannkraftutbygging, eller bygging av utenlandskabler, skal fortsatt bli bestemt av Olje og -energidepartementet i samarbeid med myndighetene i andre enden av kabelen. Acer kan derfor ikke pålegge Norge å bygge ut kraftverk eller kabler i utlandet.

Dette er ikke tiden for å spre myter om EU samarbeidet, dette er tiden for samarbeid. Klimakrisen banker på døren, og vi må svare. Vi må svare med samarbeid og ren energi.

EU har verdens mest ambisiøse klimapolitikk. EU skal skjerpe fornybarmålene og vil at 32 prosent av EUs totale energiforbruk skal være fornybar, innen 2030. Ren energipakke 4 er en forutsetning for at vi skal nå målene som er satt.

Norge deltar i Acer i dag, men vi har ikke stemmerett. Med et norsk medlemskap vil Norge få stemmerett i EUs organer. Som det mest integrerte utenforlandet, hvorfor ikke oppgradere til et fullt medlemskap? Vi kan i høyere grad sikre selvråderetten, hvis vi kan være med å ta beslutningene.

En usikker fremtid venter på oss. Vi er nødt til å nå klimamålene, og da er vi avhengig av ren energi.

Kajsa Kirkhus, Europeisk Ungdom, Ringsaker