Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger samhold og fellesskap for å løse krisa

Artikkelen er over 1 år gammel

aktuelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Koronakrisa har vist oss at vi trenger fellesskapet og sterke, offentlige helse- og velferdstjenester. Den seinere tida har vi sett at land som vanligvis hyller privatisering av offentlige tjenester og salg av statlig eiendom, plutselig går bort fra dette.

I USA ber desperate delstatsguvernører om at produksjonen av medisinsk beskyttelsesutstyr skal nasjonaliseres, og noen ønsker å beslaglegge respiratorer fra private sykehus. Italia nasjonaliserer det kriserammede flyselskapet Alitalia, mens staten midlertidig overtar viktige deler av den privatiserte jernbanedriften i Storbritannia. Samtidig er det dessverre mange eksempler på at pengeboka avgjør hvor god helsehjelp folk får, i land der sykehus og andre helsetjenester drives av private selskaper.

I Norge ser vi tydeligere enn før hvor viktig en sterk stat med en offentlig helsetjeneste er. Alle har rett til helsehjelp, og vi har et helsevesen som har omstilt seg lynraskt etter at pandemien nådde oss. Nærmest over natta har legekontor og legevakter endret sine rutiner og sykehusene har lagt om driften, selv om dette er svært komplekse organisasjoner.

De ansatte i helsevesenet får velfortjent takk fra hele folket, fordi de nå må jobbe mye – og ikke minst fordi de står i første linje i behandlingen av koronapasienter, med fare for selv å bli smittet. Denne krisa har likevel gjort det tydelig for oss at vi er avhengige av flere yrkesgrupper for at helsevesenet skal fungere. Nå ser vi klart at også renholdere, kokker, vektere, portører og vaskeriansatte i helsevesenet har samfunnskritiske jobber. Endelig opplever vi at Fagforbundets mantra om at disse yrkesgruppene er en like viktig del av helsevesenet som de som jobber direkte mot pasientene, blir synlig for alle.

Det har vært ei tøff og slitsom tid for alle som arbeider i helsevesenet vårt, og det kommer til å bli tunge tak i tida framover også. Vi i Fagforbundet er utrolig stolte av dere alle sammen!

Ofte hører vi at offentlige organisasjoner og ansatte er vanskelig å omstille. Sjelden eller aldri har en slik påstand vært mer misvisende enn nå. Offentlige tjenester har raskt lagt om driften, og ansatte i tjenestene har godtatt nye arbeidsoppgaver og endrede arbeidsvilkår.

Vi står i en krise som virkelig viser verdien av det vi med stolthet omtaler som «Den norske modellen», samarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene. Det har blitt inngått en rekke avtaler mellom partene for å løse problemene vi møter i denne ekstraordinære situasjonen. På mange arbeidsplasser er det et enda tetter samarbeid mellom arbeidsgiverne og de tillitsvalgte, og ved enkelte sykehus har tillitsvalgt blitt med i kriseledelsene. Regjeringen og partiene på Stortinget har samarbeidet med partene i arbeidslivet om tiltak og lovendringer som skal komme oss gjennom koronakrisa, både for å stoppe smitten og for å få hjulene i økonomien i gang igjen. Vi i Fagforbundet er helt overbevist om at «Den norske modellen» er en av de største styrkene til Norge, særlig i krisetider som vi er inne i nå.

Fagforbundets kjerneverdier er omtanke, solidaritet og samhold. Mange av våre medlemmer kjenner ekstra godt på betydningen av disse verdiene i disse dager. Sammen er vi sterke! Nå og i tida framover er det viktigere enn noen gang at arbeidsfolk organiserer seg

Jon Inge Hagebakken og Karianne Sten Solheim, nestledere i Fagforbundet i Innlandet