Gå til sidens hovedinnhold

Vi uten uniform

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Man kan ikke få fullrost leger, sykepleiere og de andre ansatte på norske sykehus i denne tøffe tiden. Samtidig vil jeg gi en shoutout til alle mine kollegaer i helsesektoren. På tvers av profesjoner arbeider det vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, miljøterapeuter, hjelpepleiere, miljøarbeidere, assistenter i førstelinjetjenesten. Dette for å gi en så trygg og god hverdag som mulig for våre tjenestemottakere, spesielt nå i denne vanskelige tiden.

Mange av oss har yrker som ikke er så synlig i media eller samfunnet ellers, men det er litt av poenget. Gi hjelp, bistand, støtte og veiledning, uten å stigmatisere.

Mennesker som mottar hjelp fra oss i disse profesjonen, innenfor autismespekteret, psykiatri og rus, fysisk og psykisk utviklingshemmede, selvskadende og utagerende atferd, er bare noen eksempler på utfordringer som det vil være utrolig krevende å skulle gi helsehjelp til på et sykehus. Det er også relativt personavhengig da mange krever god kjennskap, relasjon, trygghet og tillit for å ta i mot hjelp. Så graden av forebyggende arbeid har aldri vært viktigere enn nå. Stao no pao!

Arne Johansen, Lillehammer