Justisministeren skriver om
folks tillit til politiet. Neste fire av fem nordmenn sier de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet. I internasjonalt perspektiv er dette trolig ganske enestående. Vi er enig med Monica Mæland (H) i at den siste tids hendelser og demonstrasjoner verden over har vist oss at tillit mellom politi og befolkning ikke kommer av seg selv.

Det sterke tillitsforholdet mellom norsk politi og innbyggerne er ikke av ny dato. Og det skyldes definitivt ikke politireformen, som særlig i mange distriktskommuner oppleves som et gedigent tilbakeskritt.

Regjeringen la for kort tid tilbake fram en stortingsmelding om norsk politi. Politiet har hatt store problemer med å innfri de forventningene som ble skapt da politireformen ble vedtatt for fem år siden. Når folk flest sin tillit til politiet fortsatt er stor, skyldes det blant annet at tillitsvalgte gjennom fem år langt på veg har gjort felles sak med folk som mener reformen har gitt mer utrygghet. Det er ikke gitt at like mange har tillit til måten politiet ledes på.

Tillitsvalgte har gjennom fem år gjort felles sak med folk som mener reformen har gitt mer utrygghet

Med stortingsmeldingen inviterer justisministeren til debatt om hvordan politiet bør utvikle seg i årene som kommer. Det er bra. Bra er det også at Regjeringen i stortingsmeldingen sier den vil at den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene. Vi øyner likevel en viss fare for at man med distriktene mener politidistriktene, og at effekten av en slik prioritering avtar jo lenger avstanden fra nærmeste politikammer blir.

Da en ung terrorist gikk til angrep i en moske i Bærum for snart ett år side, brukte politiet 15 minutter før de var på stedet. Denne responstida bekymrer alle som er opptatt av sikkerhet. Så vet vi at responstida i store deler av Distrikts-Norge i en liknende situasjon vil være atskillig lenger. Men der er det visst slik det skal være ...

Hvis beredskap er viktig også i distriktene, må ministeren også reflektere over hva som kan skje når politiet kommer for sent

Nødvendige endringer for politiet

Vår politiberedskap ville utløst ramaskrik i sentrale områder

Åtte år senere viser publikums reaksjoner at politiet ikke oppfyller deres behov

Nye politifolk kommer dit slarken er