Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand prøver i GD 27. juni å skape et falskt inntrykk av at FrP er mot billigere drivstoff. Hun burde heller stemt for våre forslag om å fjerne avgiftene, i stedet for at hun sammen med resten av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV stemte aktivt for å øke avgiftene på diesel og bensin da Stortinget behandlet årets statsbudsjett.

Det er ren triksing med tall når Knutsdatter Strand sammenligner statsbudsjettet med forslaget fra Høyre, KrF og Venstre som aldri ble vedtatt. Hun bør forholde seg til virkeligheten ved bensinpumpene og sjekke hva som skjedde fra 31. desember til 1. januar. Fordi hun tydeligvis ikke har sjekket fakta kan jeg sitere fra et brev fra hennes egen finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum til Stortinget:

«Særavgiftene ble justert fra 2021 til 2022. Særavgiftene på bensin (veibruksavgiften og CO2-avgiften) ble i gjennomsnitt økt med 0,25 kroner per liter fra 5,85 kroner per liter til 6,08 kroner per liter».

Fremskrittspartiet har foreslått å fjerne avgiftene på diesel og bensin. Det ville betydd 7 kroner i reduksjon for hver liter diesel og 8 kroner for hver liter bensin du fyller. Med FrPs forslag ville en bilist spart 400 kroner kroner hver gang du fyller 50 liter bensin. Senterpartiet stemte mot. Senterpartiet har dermed bidratt til å gjøre drivstoff dyrere for vanlige folk.

Fremskrittspartiet har også sagt at vi må se på om momsen på drivstoff bør fjernes dersom prisene på diesel og bensin fortsetter å stige. Fremskrittspartiet mener nemlig alvor med avgiftskutt, mens Senterpartiet forsøker å skape et vrengebilde av virkeligheten.

Folk opplever nå økt rente, sammen med ekstrempriser på drivstoff, strøm og en kraftig prisøkning på matvarer, som Senterpartiet sørget for at ble enda større gjennom jordbruksoppgjøret. Det sier Fremskrittspartiet nei til. Vi vil heller halvere momsen på matvarer. 1. april doblet også Senterpartiet elavgiften, Fremskrittspartiet vil fjerne den og innføre makspris på 50 øre kWh.

Det er mulig Knutsdatter Strand oppfatter konkrete forslag om avgiftskutt fra FrP som skrik. Men i motsetning til Senterpartiet ønsker vi på gjøre hverdagen enklere for folk flest. FrP vil kutte avgifter, Senterpartiet stemmer mot og sørget i stedet for å øke drivstoffavgiftene i sitt første statsbudsjett.

Hans Andreas Limi, finanspolitiske talsperson (Frp)