Vi vil også bo i en levende by med gode velferdstjenester!

- Hjemmetjenesten  leverer bedre tjenester og det etter vedtatt budsjett, skriver Merethe Kjellberg og Ane Tosterud Holte (Ap).

- Hjemmetjenesten leverer bedre tjenester og det etter vedtatt budsjett, skriver Merethe Kjellberg og Ane Tosterud Holte (Ap). Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 
Det er tøft å være kommune i 2020, og det betyr også at det er tøft for oss innbyggerne. Vi mener det er bra og viktig at mange bruker sin stemme og mener noe om temaet. Kommuneøkonomi handler om hverdagen vår som skole, helse og velferdstjenester, barnehage, barnevern og NAV. Budsjettet vi har vedtatt har krav til innsparing over hele fjøla fordi vi har fått de laveste overføringene på 15 år. Vi vil likevel ikke at førstelinjetjenesten skal ikke svekkes. De som jobber direkte ute som lærere i skole, ansatte i barnehagen og hjemmetjenesten skal fortsatt gi innbyggerne våre gode tjenester.

Lillehammerskolen er i godt driv, og de styrer godt etter budsjett. Kvalitetsmeldinga til Lillehammerskolen viser at vi gjør det generelt veldig bra og har svært høyt kvalifiserte lærere, det viser seg i gode resultater. Vi har lovet å ta vare på våre mest sårbare barn, og vi er trygge på at vi bruker pengene riktig når overforbruket i sektoren går til sårbare barn med store behov. Det er mange saker som er viktig, men ingenting er viktigere enn å ivareta sårbare barn. Det er viktig for dem og det er viktig for hele samfunnet. De som har jobbet med barn og unge i kommunen vår har jobba ekstremt bra i disse spesielle tider, det er viktig å hedre de som hedres bør når regjeringen knipser i fingrene med nye regler knyttet til smitteverntiltak og hjemmeskole med ujevne, men korte mellomrom.

Det er mange utfordringer i helse og velferdssektoren, men hjemmetjenesten leverer bedre tjenester og det etter vedtatt budsjett. For Arbeiderpartiet er heltid viktig. Heltid gir bedre tjenester til brukerne og trygghet og inntekt for de ansatte. Heltid er en spesielt viktig parameter for å få orden på økonomien innen helse og velferd. Vi jobber derfor selvsagt taktfast for Heltidserklæringen – sammen for heltid! En annen ting som helse og velferd lykkes med våren 2020 er å ha færre utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus. Utskrivningsklare pasienter er kjempedyrt for kommunene og vi har klart å redusere denne kostnaden betraktelig. Det er bra for pasientene og gir bedre økonomi.

Når kommuneøkonomien angripes i media, må også de andre partiene se i egne budsjettforslag – det er lett å kritisere – ikke alltid like lett å lykkes. Det tilbudet vi yter må være i samsvar med midlene vi har til rådighet. Arbeiderpartiet mener det er viktig at kommunen blir sterk samfunnsutvikler. Vi er tydelige på at å sultefore kommunene gir ikke den omstillingen Norge trenger nå. Det opplever vi ikke at regjeringa tar på alvor, forslagene som kom fra opposisjonen i Lillehammer hadde heller ikke bidratt til sterke kommuner – heller tvert imot. Men alle skal være sikre på at med Arbeiderpartiet tar vi fellesskapet på alvor!

Lillehammer Arbeiderparti mener også at kommunen kan ikke bare yte de lovpålagte tjenestene. Vi må sørge for at Lillehammer er en by som er velfungerende, og ikke minst god og trygg å bo i. Det er derfor viktig at vi sikrer oss mot flom og bruker penger i Åretta, at vi lar GLØR bygge nytt og videreutvikle seg på Roverudmyra. Vi satser selvsagt på kultur og klima. Koronakrisen har vel vist oss alle hvor viktig de ulike kultur og idrettsarrangementene er for byen vår. Vi står i Lillehammer, som i de fleste andre kommuner i Norge, i en meget krevende økonomisk situasjon. Vi i Arbeiderpartiet jobber knallhardt med å innfri løftene til våre innbyggere. Vi vil også bo i en levende by med gode velferdstjenester!

Merethe Kjellberg og Ane Tosterud Holte, Lillehammer Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags