Her kan du se hvordan ny E6 og ny bru over Lågen blir.