Arve Tellefsen og Knut Buen med konsert på Tellefsens hytte på Gålå. Av Kristin Veskje