Sveiseren bidro da Tom Willy Rustad spilte munnharpe på Lonbakken mekaniske verksted.