Oddvar Møllerløkken og Anne-Marte Kolbjørnshus diskuterer språket i likestillingsdebatten.