Liv Nyhus, Ole Tvete Muriteigen og Bjørn Kjellsson Sletten utforsker lydinnstallasjonen til Ola Sendstad på Hundorp stasjon.