Flere katter skal ha blitt borte i Lillehammer-området.