Slik vil trender ute i verden påvirke sentrumshandelen.