Lysregulering av trafikken på en midlertidig enveiskjørt strekning, fører til forsinkelser i rushtiden.