Borgarting lagmannsrett kom til at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige. Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å anke dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Det er en vurdering Rotevatn får støtte for, også blant meningsmotstandere i rovdyrdebatten.

Dommen fra Borgarting har allerede fått politiske konsekvenser. Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) har på eget partis vegne vært høy og mørk etter at Frp gikk ut av regjering. Fristillingen skulle få konsekvenser for rovdyrpolitikken. Senere har partiet forlatt alle tanker om å støtte et Sp-forslag om å ta ut to ulveflokker i ulvesona. Begrunnelse: Dommen fra lagmannsretten.

Rettstilstanden på dette feltet fører til spetakkel hvert eneste år. Lovgivningen brukes som begrunnelse for ikke å oppfylle stortingsflertallets vilje, og ingen av partene i en konfliktfylt debatt er tjent med alt hva dette innebærer av usikkerhet, kamper og omkamper.

En finalerunde i Høyesterett trenger likevel ikke være siste runde. Dersom Høyesterett skulle støtte flertallet i lagretten, betyr det at vi har et lovverk som ikke er i samsvar med hvordan stortingsflertallet mener forvaltningen av ulv skal være. Da blir dette igjen politikk. Da må den lovgivende forsamlingen sørge for å endre loven. Det er greit å erkjenne at vedtatte lover ikke virker slik de var tenkt å virke. Det er ikke greit å ikke rette opp de feil som ble gjort da loven ble vedtatt. Det er det sporet Frp nå vil følge. Det utfordrer Sp, og det gjør det vanskelig for et Ap som vil tekkes alle.