Viktig forskningsprosjekt stoppes av koronautbruddet

Det norske forskningsprosjektet på stamcellebehandling for MS-pasienter blir satt på vent på grunn av koronapandemien.