Gå til sidens hovedinnhold

Viktig informasjon om bygging på Vingrom

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Undertegnede, SR Byggprosjekt AS, hadde torsdag 16. april via en representant for planavdelingen i Lillehammer kommune, en orientering til planutvalget i Lillehammer. Dette dreide seg om en dispensasjonssøknad vedr. oppføring av to stk tomannsbolig i Rønningsvegen i Vingrom.

SR Byggprosjekt AS, sammen med Hedalm Anebyhus AS, har tidligere vært i kontakt med Lillehammer kommune vedr. bygging på denne tomten. Informasjonen etter dette var at vi nå kunne sende inn byggesøknad på denne tomten med enkel dispensasjon, da det ikke forelå noe reguleringsplan på denne tomten.

Dette ble så gjort etter mye tid med prosjektering og planlegging. Vi så for oss at vi da skulle ha jobb gjennom vinteren. Men søknaden fikk stopp fordi det ikke forelå noe reguleringsplan for tomten... Da står vi plutselig uten jobb, fordi en eller annen mener dette er vanskelig.

Så kommer Korona, og poenget med dispsøknaden som vi da blir tvunget til å kjøre på med:

På kommunestyremøte 26.mars bruker ordfører Ingunn Trosholmen og kommunedirektør Tord Buer Olsen en time innledningsvis til å fortelle alle at det nå er en krise så stor at vi ikke har sett noe slik i etterkrigstid. Det blir videre formidlet at arbeidsledigheten heller aldri har vært så stor, og at Lillehammer kommune virkelig skal lempe på blant annet byråkrati som eventuelt vil ødelegge mange arbeidsplasser og familieøkonomi. Det er altså en nasjonal dugnad som alle må være med på, og det har aldri vært mer viktig å få i gang byggeprosjekter lokalt.

Med dette og slik situasjonen har blitt, mener vi at vår del av dugnaden må være å komme med fornuftige innspill med enkle løsninger for å komme ut av NAV-køen. Vi må tilbake på jobb, og vi sørger for arbeidsplasser og inntekter til Lillehammer kommune.
En slik dispensasjonssøknad på oppføring av to hus på en stor tomt som er avsatt til boligbygging i arealplanen, har aldri vært mer viktig å respondere positivt på enn nå. Denne saken skal behandles, og vi håper vi får den hjelpen vi trenger, og at alle er med på dugnaden med enkle løsninger.

Byggesaksleder Kjell Arve Bråtesveen med sine snart 40 år i bransjen, hadde et avslutningsinnlegg vedr. saken, og kom med et svært godt og effektivt forslag til løsning for å få dette til på en rask og forsvarlig måte, noe som denne saken er. Men planavdelingens representant så umiddelbart problemer. Dette skal nå behandles på en skikkelig måte av våre folkevalgte, så da får vi se hvordan det går.

Det som var skuffende på saksfremlegget fra planavdelingen til planutvalget, var at det ikke med et eneste ord var nevnt grunnlaget for at denne søknaden kom inn nå. Dette gjelder i høyeste grad å bidra til den nasjonale dugnaden, og for å få folk ut av NAV-køen og tilbake på jobb. Dette ble som sagt ikke nevnt, men det bør være fryktelig viktig for planutvalget som etter hvert skal behandle saken.

Stig Ringom, daglig leder, SR Byggprosjekt AS, Lillehammer