Gå til sidens hovedinnhold

Viktig milepæl for ny E6

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Nye Veier AS tar med seg AF Gruppen og Norconsult videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 mellom Biristrand i Gjøvik og Storhove i Lillehammer. AF Gruppen og Norconsult skal også stå for regulering og prosjektutvikling, i tett samarbeid med Nye Veier. Med det er gigantetappen med en total verdi på 3,9 milliarder kroner over i en ny fase, og et viktig skritt nærmere realisering.

Den 23 kilometer lange strekningen med 4-felts veg omfatter en 4,4 kilometer lang tunnel og ei bru på ca. 700m over Lågen i konfliktfylt område. Det er vedtatt en kommunedelplan for strekningen som innebærer at den nye vegen skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens den skal gå i ny trase på vestsida av Lågen forbi Lillehammer til Storhove.

Ekstra utfordringer betyr også utviklingsmuligheter

De som går sammen med Nye Veier inn i dette arbeidet må være forberedt på å bli fulgt med argusøyne, både fra miljøfaglige myndigheter og gjennom et folkelig engasjement. Det betyr ekstra utfordringer, men ekstra utfordringer betyr også utviklingsmuligheter.

Tidligere denne uka ble AF Gruppen en av fem entreprenører valgt ut til å konkurrere om etappen fra Storhove til Ensby. Denne strekningen er på i underkant av ei mil, og delprosjektet har en estimert entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner.

Store prosjekter krever store aktører. Store aktører har som regel forretningsadresser rundt indre del av Oslofjorden, og i politikken lever for mange i den villfarelse at det dermed er der verdiskapingen skjer. Vi ser fram til en byggeperiode som naturlig nok innebærer en del plunder og heft langs anleggsområdene, men også en aktivitet som tilfører regionen vekst- og utviklingsmuligheter.