I midten av juni kommer fylkestinget i Innlandet til å bruke nærmere 15 millioner kroner på et prosjekt for å flere menn til å bli helsefagarbeidere. Innsatsen skal fordeles over fire år.

Dette er et særdeles viktig prosjekt. «Menn i Helse» handler om å få menn mellom 25–55 år som mottar ytelse fra NAV inn i et komprimert utdanningsløp, med mål om fagbrev som helsefagarbeider. Dette er avgjørende for å sikre rekrutteringen til et fag der vi ellers vil oppleve en stor mangel på arbeidskraft.

Prosjektet er et kinderegg. Alle prognoser bekrefter at særlig kommunal sektor vil slite med å rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft. Samtidig ser vi hvordan altfor mange blir stående utenfor arbeidslivet. Vi er ikke i tvil om at det i gruppen «menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelse fra Nav» ligger store, uforløste ressurser.

I gruppen «menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelse fra Nav» ligger store, uforløste ressurser

Når fylkeskommunen går sammen med NAV og kommunenes organisasjon KS om dette rekrutteringsprosjektet, tar fylkeskommunen en viktig rolle i arbeidet med å sikre kommunenes evne til å løse morgendagens velferdsoppgaver. Å kvalifisere unge for morgendagens arbeidsmarked, er en av fylkenes kjerneoppgaver. Like naturlig må det være å avdekke arbeidskraftressurser, og å kvalifisere også den voksne delen av befolkningen.

Dette blir et fullgodt prosjekt først når kommunene bestemmer seg for å spille en mer aktiv rolle. At KS er en del av prosjektet, er vel og bra. Men dette handler også om at hver enkelt kommune tar sin del av oppgaven. De må synliggjøre det behov de har for slik arbeidskraft på en annen og bedre måte enn de har gjort så langt. De må styrke motivasjonen til potensielle arbeidssøkere ved å vise at helsefagarbeidere får jobber som er til å leve av, og til å leve med. Når også dette er på plass, kan prosjektet «Menn i helse» bli en suksess.