– Vil bedrifter i Innlandet ha sin del av de smarte hodene, må de tenke på hvordan de får tak i dem

Tilgang på kompetanse er den største utfordringen bedrifter i Innlandet står overfor, ifølge en ny undersøkelse.