SV frykter kutt i velferd og bistand når budsjettforslaget legges fram. Nå utfordrer de regjeringen: Skrot disse veiene i stedet. Regjeringen har blant annet varslet kraftige kutt i store samferdselsprosjekter når statsbudsjettet for 2023 legges frem 6. oktober.

SV kan bli viktige når regjeringen skal forhandle om neste år statsbudsjett i Stortinget. I en sak hos TV2 kommer SVs transportpolitiske talsperson på Stortinget, Mona Fagerås, med en liste over planlagte motorveiprosjekter partiet mener enten må stanses eller nedskaleres. SV understreker overfor TV2 at listen er et forslag, og ikke krav eller ultimatum.

Disse prosjektene vil SV stanse:

* E6 mellom Moelv og Øyer over Lågendeltaet naturreservat

* Hordfast

* E18 mellom Ramstadsletta–Nesbru–Drengsrud

* E39 Ålgård – Hove

* E18/E39 Ytre ringvei Kristiansand

* Utvidelse av E39 Smiene–Harestad

* E16/E39 Fjøsanger–Arna–Vågsbotn–Klauvaneset

* E134 Gvammen–Vågsli

* Oppgradering av Hammersborgtunnelen

Disse prosjektene vil SV nedskalere:

* E6 Nedgård–Ulsberg–Berkåk–Vindåsliene nedskaleres til 2/3-felts vei og 90 km/t

* E134 Saggrenda–Elgsjø nedskaleres til 2/3-felts vei for 90 km/t

* E39 Mandal – Lyngdal øst

* E39 Lyngdal vest – Ålgård

* E16 mellom Kløfta og Kongsvinger

* Riksvei 4 Hunndalen–Mjøsbrua

* E18 Grimstad–Arendal

* E6 Kroporalsbrua–Gyllan–Kvål

* E6 Åsen–Steinkjer

* Riksvei 4 Oslo–Gjøvik

* Riksvei 25 mellom Hamar og Løten

* E18 Tvedestrand–Bamble til 2/3-felts ve