Fatland og Jæder
går inn med minst 60 millioner kroner i Gudbrandsdal Slakteri AS. Selv om noen kommuner sier nei til å delta i byggingen av et industribygg for nytt slakteri på Otta, er trolig byggeviljen i resten av kommunene sterk nok til at et nytt slakteribygg kan reises.

Byggestart blir til våren, ifølge styreleder Terje Johnny Sveen. Han beskriver fredag 12. februar som en merkedag og en dag for hurrarop. For alle som har lagt krefter i å mobilisere for et nytt slakteri, ble fredagen en festdag.

Selv om styreleder Sveen mener dette er en kjempemulighet for alle, vil han også respektere at det er ulike syn. Det er en klok strategi. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål. Det vil fortsatt være tøffe meningsbrytninger, og i denne debatten er det ingen som ikke har godt av å møte meningsmotstand.

Med beslutningen om å gå inn med kapital, tar de store aktørene Fatland og Jæder dette prosjektet inn i en ny fase. Kanskje kan de møte noe av den tvilen mange fortsatt kjenner på når det gjelder hvordan et privat slakteri kan ivareta hente- og mottaksplikten. Kanskje kan de gjøre noe med frykten for hva det betyr hvis samvirkets rolle som markedsregulator svekkes, og med den usikkerheten rundt det som tross alt er overordnet det meste: lønnsomheten til hver enkelt kjøttprodusent.

Terje Johnny Sveen mener det blir byggestart i vår. I løpet av de nærmeste månedene får vi et bedre bilde av hva som blir bøndenes rolle i den nye virksomheten. Hvor mange går inn på eierside? I hvilken grad vil de få posisjoner som gir innflytelse på selskapets drift? Og hvor stort kjøttvolum klarer de å tilføre?

Vi får også et tydeligere bilde av hva Gudbrandsdal Slakteri AS skal være for industriaktørene Fatland og Jæder. Hvor mye av det som i dag slaktes i Oslo, vil de nå i stedet kjøre til et moderne, rasjonalt anlegg på Otta?