Vil flytte og samle kreftlegene på Gjøvik

Ei arbeidsgruppe i Sykehuset Innlandet HF har laget ei innstilling som går ut på at konsultasjon hos kreftlegene skal skje på Gjøvik sjøl om det fremdeles gis kreftbehandling i Lillehammer.