Vil fortette tomt med fem boliger sentralt i Lillehammer

Aparta Eiendom AS (tidligere Lykstad & Owren Eiendom ) og Nordbohus på Vinstra og Gjøvik vil fortette en ubebygd boligtomt sentralt i Lillehammer med fem boliger. Byplansjefen anbefaler at planforslaget legges ut på høring og offenlig ettersyn.