Vil fortsetje med Hockey Classic: – 8.500 i hallen er ikkje nokon nedtur

Atle Svensrud i Lillehammer Ishockeyklubb er tydeleg på at dei vil halde fram med å arrangere Hockey Classic i Håkons Hall, dersom dei får lov.