Vil gje dusør til tipsarar som kan oppklare kyrkjebrannane i Gudbrandsdalen

I norddalen er det starta ein innsamlingsaksjon der pengane som kjem inn skal vere dusør til den eller dei som kjem med tips som kan oppklare kyrkjebrannen på Dombås og brannforsøket i Sel kyrkje.