Vil ha ansettelsesstopp i Lillehammer 

For å spare penger foreslår Høyre at det ikke utlyses nye stillinger i kommunen i 2020. Men de vil skjerme helsesektoren.