Parallelt med planlegging av midlertidig bru, skal fylkeskommunen starte planleggingen av ny permanent bru.

Det bestemte politikerne i fylkesutvalget tirsdag.

50 millioner

Utgifter til opprydding og andre utgifter knyttet til brokollapsen, vil komme på rundt 50 millioner kroner, skriver Innlandet fylkeskommune på sine egne nettsider.

20 millioner kroner hentes fra flom- og naturskadefond, 15 millioner kroner tas fra resultatfond fylkesveger, mens de siste 15 millioner kronene hentes fra TT-fondet (tilrettelagt transport).

I tillegg kommer kostnader til ekstraordinær skoleskyss og tilrettelegging og rehabilitering av det øvrige fylkesvegnettet som følge av økt belastning på grunn av omkjøringen.

Tre alternativer

Med alle mulige konsekvenser i mente, har fylkeskommunedirektøren sett på tre mulige løsninger:

Nullalternativet (ikke gjøre noe), bygge ny bru, bygge midlertidig bru først og så ny bru.

For innbyggerne og næringslivet på Tretten har det store negative konsekvenser å være uten bru over lang tid.

Derfor anbefaler fylkeskommunedirektøren at det først settes opp en midlertidig bru, samtidig som fylkeskommunen starter planleggingen av en permanent bru.

Vannstanden er nå historisk lav, og derfor er det gunstig å få på plass en midlertidig bru før jul, mener fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

Å få på plass den permanente brua vil ta opp mot tre år.