Vil ha slutt på griseriet i vannkanten

Landbrukssjefen i Vågå og Sel er bekymret. Det er avdekket betydelig mengder fyllplasser og forsøpling langs Vågåvatnet.