Vil ikke frigi foreløpig barnehage-rapport

Administrasjonen i Sel vil holde dokumentene om framtidig barnehagestruktur i kommunen unntatt offentlighet – inntil videre.