Vil kjøpe eiendom i naturreservat på Biri i forbindelse med E6-utbygging

Miljødirektoratet må ta stilling til om Nye Veier skal få opsjonsavtale på kjøp av en eiendom i naturreservat på Biri.