Brukollapsen på Tretten har hatt innvirkning på både næringsdrivende og innbyggerne i Øyer. Flere berørte har snakket med GD om utfordringene ved å miste forbindelsen mellom øst- og vestsiden på Tretten.

Nå vil politikerne gi økonomisk og tilrettelagt støtte.

Etter forslag fra Øyer SV og Øyer SP gikk kommunestyret i Øyer enstemmig inn for at det skal behandles en støtteordning for innbyggere og næringsliv på Tretten torsdag kveld.

– Lokalsamfunnet er nå delt i to, og det gir utfordringer for både innbyggere, næringsliv og kommune med tanke på tidsbruk, økte kostnader og utrygghet om framtiden, skriver gruppeleder Nilas Aas Skovdahl i Øyer SV.

Det er Innlandet fylkeskommune som er vegeier, og som har ansvaret for vegen og en eventuell midlertidig og ny bru.

– Dette ligger utenfor kommunens kontroll. Det kommunen kan og bør, er å stille opp for et lokalsamfunn i krise. Det innebærer økonomisk støtte, men også å tilpasse tjenestene slik at hverdagen blir enklest mulig fram til ny bru er på plass.

Derfor vil tretlingene ha ny bru nå: – De ødelegger Tretten

Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret i oktober som omfatter en kartlegging av situasjonen, en redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre, samt et forslag til utforming av en støtteordning til både innbyggere og lokalt næringsliv.