Vil legge ned tingretten i Lillehammer og Vågå og flytte dem til Hamar

Av

Hamar foreslås som hovedrettssted i forslaget til ny samlokalisering av domstolene i Innlandet.