Vil likevel ikke be om en økning av bomprisene

Politikerne i fylkesutvalget går ikke inn for øke bomprisene på strekningen Frya-Sjoa, og håper nå på et møte med samferdselsministeren.