Vil skåne fugle- og dyrelivet: Åpner dressurområde for hund på Dovrefjell

Statskog vil etablere et hundre dekar stort, inngjerdet dressurområde for hund like ved Hjerkinnhus på Dovrefjell.