I formannskapet (19.1) ble det debattert om strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen skulle legges ut på høring. Normalt er ikke det å legge en plan ut på høring det som gir de største diskusjonene. Da inviteres innbyggerne til å komme med sine meninger om planen. I neste runde vurderes innspill og det blir en politisk debatt, og planene tar sin endelige form. Det er viktig i denne sammenheng at dette ikke bare er en plan for Lillehammer kommune, men også for Øyer og Gausdal, som har gjort tilsvarende vedtak i sine formannskap.

I debatten i formannskapet i Lillehammer, mente Høyre at strategisk næringsplan nærmest bare var en stabel med ord, og at den var så dårlig at de ikke en gang ville sende den ut på høring. Høyre kom som vanlig med at de vil flytte matjord for å skaffe tilveie ferdig regulerte næringsarealer nært sentrum. Det er et syn som er kjent.

Å ta i bruk dyrket mark til næring er noe som har vært tema og vil bli tema ved enhver rullering av kommuneplanens arealdel. Det som var nytt denne gangen, var at Senterpartiets representant i innlegget om næringsplanen tok til orde mot å legge ut planen, og støttet Høyre i synet på å ta i bruk dyrket mark til annen næring enn landbruk.

Det kan bli veldig interessant å se om Senterpartiet virkelig vil stå samlet bak det å ta i bruk dyrket mark til annen næring, når strategiene skal vedtas etter høringen.

Det er som kjent Senterpartiet som har ordføreren i Gausdal og Øyer, og jeg ser fram til at vi skal starte de reelle drøftingene for strategier rundt næringsutvikling i disse tre kommunene.

Terje Rønning, Lillehammer, varaordfører (V)