Gå til sidens hovedinnhold

Villedende av Møllerløkken

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Oddvar Møllerløkkens kommentar om at Olympiaparken takket nei til statlig hjelp inneholder flere feil som vi ønsker å oppklare.

Det er riktig at staten stilte opp i mars med utvidede ordninger for permittering av ansatte. For mange bedrifter er dette en av flere viktige brikker for å komme gjennom en vanskelig tid, men som for øvrige kompensasjonsordninger så passer ikke dette alle norske bedrifter.

Olympiaparkens utfordringer er, som Møllerløkken kanskje ikke er oppmerksom på, ikke knyttet til tiden direkte etter 12. mars, men en bekymring for hvordan høsten og vinteren kommer til å bli dersom vi ikke får skape ny aktivitet. Permitteringsordningene fra staten som ligger på bordet i dag, letter ikke på den bekymringen. Vi ønsker primært heller ikke statlige kompensasjoner. Vi ønsker å få skape ny aktivitet innenfor gjeldende smittevernregler.

Møllerløkken har kanskje ikke satt seg tilstrekkelig inn i at det er noen kriterier for bruk av permittering. Blant annet midlertidig bortfall av arbeidsoppgaver. I Olympiaparken var det ikke bortfall av arbeidsoppgaver for den store andelen av de ansatte fra 12. mars. Dette er den del av en sesong der anlegg og utstyr må ivaretas etter en lang vinter.

Det var fortsatt løypekjøring på Birkebeineren skistadion. I Lysgårdsbakken skulle utstyr for millioner tas inn og vedlikeholdes og bakken skulle klargjøres for hopptrening på plast fra medio mai. Lillehammer Olympiske bob- og akeanlegg skulle smeltes ned og Norges nest største ammoniakkanlegg for kjøling skulle vedlikeholdes sammen med alt annet teknisk utstyr.

I Håkons hall er det leietakere som skal ivaretas og det har vært åpent for trening for Olympiatoppen Innlandet innenfor gjeldede regelverk og for NTG når skolene igjen fikk samle elevene. Alle anleggene er underlagt et betydelig antall sesongbaserte offentlige sertifiseringer og lovpålagte vedlikeholdsprogrammer. Mener Møllerløkken at dette ikke skulle vært utført? Og skulle ikke de brukerne som har avtaler, fått disse oppfylt av Olympiaparken?

Olympiaparken totale lønnsutgifter utgjør ca. 30 % av selskapets totale kostnader. Permitteringer ville utgjort en mindre andel av dette. Totalt sett har vi beregnet at permitteringer kunne gitt en besparelse på mindre enn 10 % av det resultattapet som kan komme for 2020 dersom vi ikke får skape ny aktivitet i høst og vinter. Olympiaparken må i høst ha sine ansatte på jobb for å sikre åpne anlegg for den organiserte idretten i Lillehammer, men vi ikke kan bruke de samme ressursene til også å skape kommersielle aktiviteter. Når det ikke blir Champions League i håndball eller Hockey Classic i 2020 blir det et gap mellom kostnader og inntekter som vi mener at statlige kompensasjonsordninger må dekke.

Olympiaparken har begrensede ressurser, og som Møllerløkken er kjent med så er den lille andelen av selskapets ansatte som hadde redusert arbeidsmengde i denne perioden satt inn i sårt tiltrengt vedlikeholdsarbeid. Vårt ønske var at Lillehammer kommune som eier hadde bidratt med investeringstilskudd slik at vi ytterligere kunne styrket vedlikeholdet i anleggene og derigjennom sikret lavere driftskostnader og større inntjening i fremtiden. Vi har imidlertid respekt for at kommunen i den gitt økonomiske situasjonen ikke hadde denne muligheten. Vi har derfor fremskyndet det enkleste og billigste vedlikeholdsarbeidet slik at vi kunne løse det med egne ressurser.

Denne situasjonen har tydelig vist at Olympiaparkens kommersielle virksomhet er helt nødvendig for at Lillehammer kommune skal kunne gi innbyggerne det tilbudet kommunen ønsker. Kommunen ville ikke hatt råd til å ha et tilsvarende tilbud uten en stor kommersiell drift i anleggene. Det er derfor viktig at Møllerløkken og andre ser at det er Olympiaparken som gir tilskudd til drift av kommunale anlegg og der tjenesten som leveres fra selskapet til Lillehammer kommune er subsidiert.

Vårt ønske er at politikerne hadde bedt om informasjon og innsikt og stått samlet for å sikre Lillehammer rettferdige vilkår for drift av disse anleggene og ikke gjort dette til en lokal diskusjon. Møllerløkkens partifeller leder regjeringen og dette er en sak som etter vår oppfatning helt klart hører hjemme i et departement.

Det er å håpe at Høyre, regjeringen og departementet kan behandle denne saken med korrekt faktagrunnlag og kan finne løsninger som er til det beste for Olympiaparken, Lillehammer kommune og for regionenes innbyggere.

Per Olav Andersen, adm. dir., Lillehammer Olympiapark

Staten stilte opp allerede i mars - Olympiaparken valgte å takke nei

Høyre roper på staten