At menneskelig ferdsel har stor innvirkning på Villreinens arealbruk har lenge vært et hett tema som nå er godt dokumentert ved kunnskaps grunnlag/kvalitetsnorm. Allerede på 1800 tallet uttalte den kjente reinsjegeren Jo Tjøstelsson (Gjende)``Det blir snart ingen Rein og finne i fjellom. Det blir så folkefare i alle fjell at Rein staste ikkje``.

Det fjernes en barriere og det dukker opp en ny. DNT Breikjønnsbu i Ringebu ble i sin tid flyttet da den hadde negativ innvirkning på reins trekket. En ny og større barriere ble raskt en realitet i samme område. Flyvraket i Øverlihøgda. Dette er blitt et populært turmål der ferdselen er mange ganger større en den var til Brekjønnsbu. Dette jobber forhåpentlig Ringebu kommune med?

Manglende forståelse for denne problemstillingen ble veldig tydelig i sommer da Nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre ga grønt lys for bruk av helikopter i forbindelse med restaurering av DNT stien mellom Grimsdalshytta og Gautoseter. Dette til tross for at det var innført nattestengning av vegen med bakgrunn i at en stor reinflokk prøvde å krysse vegen. Ferdsel er nå som før den største trusselen for Villreinen, og alle som har denne arten kjær har et stort ansvar for og sikre dette fantastiske dyret til glede og nytte for kommende generasjoner.

Siden lokal forvaltning av Rondane så langt ikke har fungert må statsforvalteren ta et stort ansvar opp imot tiltaksplanen for og få villreinen i Rondane fra rødt til gult. Jeg håper vi alle lykkes med dette arbeidet.

Bjørn Moastuen, nestleder Bevar villreinen i Rondane, Fåvang