Det er i rapport etter rapport fastslått at Villreinstammen i Rondane sør er under press. Den siste rapporten fra NINA nå i april konkluderer med at situasjonen er alvorlig. For stammen i Rondane sør er situasjonen kritisk og merket «rødt».

NINA: Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein Første klassifisering – 2022

Ringebu kommune forsetter ufortrødent såkalt forsiktig utbygging på Venabygdsfjellet. Det ble for noen år siden satt opp en utbyggingsreserve på ca. 60 hytter. Denne planen tok ikke med i betraktning den pågående oppgraderingen av eksisterende hytter.

Hyttefelt etter hyttefelt får nå vintervei, vann og avløp. Dette medfører selvfølgelig økt bruk av hyttene. «Klassiske» hytter brukes lite utenom ferier. Fullstandard hytter brukes i helger og som alternativ bolig i lange perioder. Det er også videre utbygging på Spidsbergseter, som ligger tett opp mot villreinens leveområder. Min erfaring er at mange bruker bilen inn på fjellet for fot- og sykkelturer i større og større grad. Vinteraktiviteten vil også øke. Gråhøbu ble nylig flyttet for å begrense turtrafikken i området.

Nå har Tinde utbygging et nytt hyttefelt under planlegging på Trabelia. Selv om dette ligger relativt langt unna villreinens områder, vil flere hytter her også skape mer trafikk lengre inn på fjellet. Dette vet jeg som hytteeier på fjellet i 50 år.

Naturen er alltid den tapende part. Når hyttene er bygget er det for sent. Det snakkes om næring og utvikling og skatteinntekter, lite om bevaring.

Villreinen i Rondane er nå den eneste stammen i Norge som er helt uten skrapesyke.

Ringebu kommune har en forpliktelse for hele Norge og Europe for å beskytte denne stammen, siden dette er den enkeltkommunen som har størst utbygging og aktivitet i nærheten av villreinens leveområder.

Stopp før det er for sent!

Dag Jørgensen, Oppegård, bekymret, forsiktig bruker av Venabygdsfjellet