I 2019 la NVE fram «Nasjonal rammeplan». Rapporten pekte på steder i Norge som egnet seg for vindkraft uten konsekvensutredning. Rapporten ble «slaktet» i høringsprosessen og den ble trukket tilbake samme år.

EU og EØS har anmodet regjeringen å se på denne rapport en gang til på grunn av krigen i Ukraina. Dermed trekkes planen fra 2019 opp av skuffen igjen. Samtidig tilføyer Stortinget at den aktuelle kommune må godkjenne saken. ( Helt riktig.) Saken sendes ut på høring.

Regjeringen trenger mer energi blant annet til hydrogenproduksjon der det går med mye energi til å fremstille hydrogen. (Mye mer enn energien i hydrogen.)

Vi kan altså bygge ut vindkraft på egnede steder som NVE har pekt på uten konsekvens- analyse, så lenge som det er OK for land i EU og EØS. Slik vinner man omkamper.

Trygve Bjark, Lillehammer