Gå til sidens hovedinnhold

Vinstra må ikke bli et «lokalt Hamar»

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Foreldre- og besteforeldregenerasjonen i Sør-Fron vil ha ny ungdomsskole på Harpefoss. Et enstemmig kommunestyre inviterer Nord-Fron til samarbeid om en slik løsning, men møtes av en kald skulder fra kommunedirektøren i nabobygda. – Skal vi utvikle tettstedet Vinstra, som vi har jobbet med lenge, må ungdomsskolen ligge på Vinstra, sier Arne Sandbu.

Forholdet mellom Nord-Fron og Sør-Fron er komplisert. I det som en gang var én kommune, har de strevet med lokaliseringsspørsmål i flere generasjoner. En gryende debatt om en mulig felles ungdomsskole, reflekterer gamle motsetninger.

Knapt noe er lettere å forutse enn hvor mange elever som skal inn i ungdomsskolen de neste åra. Alle piler peker nedover, både i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, som i de fleste andre distriktskommuner. Vi mener det er riktig å se på om en samarbeidsløsning for flere kommuner vil gi framtidige tenåringer i midtdalen en bedre ungdomsskole. Så må eventuelle gevinster vurderes opp mot ulemper og andre argumenter, som for eksempel kjøreavstander.

Argumentasjonen likner til forveksling det vi har hørt fra ordføreren i Hamar

Selvsagt er tettstedsutvikling viktig. Selvsagt er tettstedet Vinstra viktig også for naboene. Målet om å styrke Vinstra er likevel et dårlig utgangspunkt for diskusjoner om fellesløsninger for flere kommuner. Det gjelder skole, så vel som andre av kommunenes tjenester. Sør-Fron kan peke på flere forhold som gjør Harpefoss til et utmerket skolested, og det er arrogant å avvise sør-frøningenes ønske ved å peke behovet for å styrke tettstedet Vinstra.

Argumentasjonen likner til forveksling det vi har hørt fra ordføreren i Hamar i nesten alle sammenhenger der det diskuteres plassering av viktige regionale funksjoner. Politikere i Nord-Fron som har ristet på hodet av Hamar-tenkningen, bør gjøre det samme når de hører argumentasjonen fra egen kommunedirektør.

Les også

Og sørfrøningene vil ha ungdomsskolen på Harpefoss

Les også

– Uaktuelt å ikke ha ungdomsskole på Vinstra

Les også

Ringebu vil også være med