– Det var som forventet at det har blitt sendt inn anke, og det kom ikke som noen overraskelse. Vi var forberedt på det. For mine klienter vil det være en ekstra belastning å gå gjennom en ny runde i retten, sier Braathen Hjortdal.

Hun er bistandsadvokat for den drepte jentas familie, og har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor dommen er anket, men bare at anken gjelder alle deler. Det inkluderer skyldspørsmålet, straffutmåling og erstatningen.

GD har prøvd å komme i kontakt med forsvarer Nora Hallén i advokatkontoret Elden om hvorfor de har anket dommen uten å lykkes.

– Påtalemyndigheten vil forholde seg til en anke på vanlig måte, og har ingen kommentar utover det, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til GD.

Da vil saken etter hvert havne i Eidsivating lagmannsrett. I saker om forhold etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år kan anken vanligvis ikke nektes behandlet.

Dommen fra tingretten ble offentlig sist fredag. Nord-Gudbrandsdal tingrett mener drapet framstår som godt planlagt, og at den 16 år gamle jenta var et utvalgt og bevisst offer. Retten mener det er flere skjerpende omstendigheter. Han dømmes også til å betale oppreisning på 550.000 kroner til foreldrene. 17-åringen er frifunnet for oppreisningskravet fra søsknene.

Han er i tillegg dømt til å betale skadeerstatninger til foreldrene på 59.275 kroner, og 125.000 kroner til mannen han knivstakk i foten på åstedet.

I fradrag kommer 261 dager som gutten har sittet i varetekt. Dommen er ett år strengere enn aktors påstand, som var 12 års forvaring.

Tingretten mener at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og drapet framsto gjennomtenkt. Dommernes oppfatning er at tiltaltes voldsfascinasjonen ikke døde sammen med den drepte jenta, og at gjentakelsesfaren er stor. Ordinær fengselsstraff vil ikke være nok til å verne samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Retten mener 17-åringens drapshandling, atferdsmønster og sosiale og personlige funksjonsevne er helt ekstraordinære omstendigheter, og at det ikke er andre realistiske måter å ivareta samfunnsvernet på enn gjennom forvaring.

Les også: Vinstrasaken: Nord-Fron kommune vil svare foreldrene til den drapsdømte 17-åringen

Les også: Retten: «Drapshandlingen fremstår velkalkulert og godt planlagt»

Les også: Uforståelig at ingen har fanget opp 17-åringen

Les også: Forsvarer: – Dommen er ensidig

Les også: Bistandsadvokaten: - Det går ikke an å føle lettelse rundt denne saken

Les også: Aktor: Vi er tilfreds med dommen

Les også: Voldsforsker: - Det som skjer etter dommen i Vinstra-saken er det viktigste

Les også: Vinstra-saken: Kan bli den fjerde mindreårige som dømmes til forvaring

Les også: