En dom i tingretten vil neppe være det endelige punktum

Det er siste dag i retten i en rettssak som i fjorten dager har berørt og preget svært mange. Men det er neppe siste gang denne saken går for en rettsinstans. Det er all grunn til å tro at saken vil bli anket – uansett hva som blir tingrettens dom